9 COSES BONES QUE FAGA FA PER TU (LA SEGONA ET CANVIARA LA VIDA)

Share

1) Aconseguir un augment salarial del 3% al III Conveni Col·lectiu.

Des de finals de 2016 i durant el que portem d’any estem negociant amb patronal, Administració i sindicats el III conveni laboral de tècnics, on hi ha un apartat específic pels guionistes contractats al règim general. Les negociacions continuen però ja hem aconseguit, i està signat, que els guionistes se’ls reconegui un augment salarial del 3%. Tenint en compte que està previst un IPC del 2’7% per enguany, la nostra és una pujada de salari efectiva. Cal dir que en aquesta negociació com en altres temes que ens pertoquen, anem de la mà del sindicat Alma.

tabla salarial

www.fagaweb.org

2) Promoure un estatut jurídic específic dels creadors al Congrés del Diputats.

En les pròximes setmanes compareixem davant la subcomissió del Congrés dels Diputats encarregada de redactar l’esborrany de l’Estatut del creador per tal de fer evidents les nostres necessitats. La reivindicació d’un marc legal específic pels treballadors de la cultura neix de la Plataforma Seguir Creando, de la qual formem part, i busca que s’implantin mesures fiscals, laborals, salarials i sindicals ajustades a les circumstàncies reals de la nostra feina.

https://www.facebook.com/seguircreando/

3) Exigir a l’ICAA la recuperació dels ajuts a l’escriptura de guions.

Al poc de ser nomenat Òscar Graefenhain com a nou director general de l’ICAA ens varem reunir amb ell per tal de fer-li entendre la necessitat que L’Estat recuperi els ajuts a escriptura de guió, dins un marc general de reforma de les subvencions, dissenyat de forma piramidal per tal d’afavorir la creació des de la base, es a dir des del guió, I+D de tota la industria audiovisual.

 

4) Exigir mesures de suport al guió als Pressuposts Generals de l’Estat.

Però, com que ara s’estan negociant els Pressuposts Generals de L’Estat de 2017 i El Ministeri de Cultura acaba de presentar l’anomenat Plan Cultura 2020, hem cregut necessari donar a conéixer el nostre punt de vista als grups parlametaris del Congrès dels Diputats per a que les tinguen en compte a l’hora de la tramitació de ambdues reglamentacions. Per fer-ho ens estem reunint amb els seus portaveus de Cultura.

 

5) Exigir al Parlament Europeu la máxima protecció dels drets d’autor.

FAGA és el tercer col·lectiu de guionistes més nombrós de la Unió Europea i per tant membre destacat de la Federació de Guionistes Europeus (FSE). A través d’ella hem plantejat al Parlament Europeu la necessitat de estendre a tot el continent una legislació que garanteixi la major protecció dels nostres drets com a autors. A hores d’ara són pocs els Estats que compten amb una legislació garantista, entre ells el nostre. Com tot, prodria ser millor.

 

6) Exigir al Parlament Europeu lleis de competència adequades als guionistes.

Les sancions que han patint el GAC i Alma, entre altres associacions de professionals liberals, són degudes a la interpretació restrictiva que ha fet Espanya de les directives europees en matèria de competència. Per això, a través de la FSE, exigim al Parlament Europeu la modificació d’aquestes normatives i la garantia de que es reconeix l’excepció cultural com a fonament per a, entre altres coses, poder fixar uns barems de retribució orientatius sense por de que vinga ningú a escanyar-nos.

 

7) Organitzar el major esdeveniment de guionistes de l’Estat Espanyol.

Enguany es celebra la cinquena edició del Encuentro de Guionistas, sens dubte el major event professional de l’Estat. L’última edició va comptar amb més de quaranta ponents i 200 assistents i es preveu que aquest any les xifres creixin. Els Encuentros van ser una iniciativa d’EDAV que FAGA va fer pròpia i fins ara s’han desenvolupat de forma bienal. Però la intenció és fer-los créixer, que siguin anuals i que a més d’un punt de trobada de professionals, esdevinguin també un festival i un mercat de guió.

http://www.encuentroguionistas.com/

IV Encuentro de Guionistas. Barcelona, 2015
IV Encuentro de Guionistas. Barcelona, 2015

8) Donar suport jurídic als guionistes.

Tindre informació legal de qualitat s’ha demostrat fonamental a l’hora de negociar els nostres contractes. Malauradament, tret d’excepcions, entre les que es troba el GAC, les associacions de guionistes no poden oferir assistència jurídica gratuïta als seus membres. Conscients d’això, hem participat amb Alma en l’organització de les anomenades Jornades Legals, celebrades a València, Barcelona, Bilbao y Santiago, on els professionals han tingut ocasió de comentar les seves experiències amb advocats especialitzats. Enguany tenim previst facilitar aquest intercanvi d’informació mitjançant Panoramica, la nostra plataforma On-line.

 

9) Visibilitzar les obres de guionistes en les llengües cooficials de L’Estat.

Panoramica va néixer en 2015 per facilitar l’accés universal al treball dels guionistes que no viuen a la capital d’Espanya i no fan servir el castellà per treballar. Amb aquest esperit continuem treballant i volem millorar l’abast de la plataforma. A més, com a membres de 70 Teclas, el col·lectiu dedicat a publicar els guions espanyols més interessants, hem aconseguit que, a l’hora de fer la selecció, es tinguin en compte textos escrits en les quatre llengües oficials. Aquesta voluntat també ens ha guiat com a membres del jurat del Premi Julio Alejandro.

Només un parell coses més per acabar:

A) A aquestes alçades de la lectura ja us haureu adonat que tinc implicació directa amb FAGA.

B) Que, malgrat el que diu el títol, la segona iniciativa no us canviarà la vida però la farà més agradable. Tot com les altres vuit.

C) En realitat en són tres coses: malauradament, no us podeu associar directament a FAGA però si ho feu al GAC, a EDAV, AGAG o EHGEP passeu automàticament a formar-hi part. Si no us associeu, no patiu que també gaudireu els beneficis de l’activitat de FAGA, tot i que s’agraeix el suport perquè, tot açò es fa amb uns recursos econòmics, humans i materials molt minsos.

Rodolf Giner

About Rodolf Giner

Sóc guionista, una circumstància que no sé fins a quin punt justifica la meua presència ací. Sóc valencià, una excentricitat com qualsevol altra. Durant els últims vint anys m'he guanyat la vida escrivint de tot en la meua llengua i aspire a continuar fent-ho. Passeu i poseu-vos còmodes.