EL MARC LEGAL DEL GUIÓ – Quarta part (de 5)

Share

4 – Drets d’autor

Han passat uns anys de tot això… PART 1, PART 2 i PART 3.

Ja gairebé no recordes quan vas escriure aquell guió… però la peli s’ha estrenat als cinemes, ha sortit en DVD i s’ha emès per televisió. Enhorabona! Si l’ha vist algú, cobraràs drets de la propietat intel·lectual, els coneguts com a drets d’autor.

prop_intelectual

Què són els drets d’autor?

Com s’ha dit a l’inici, els drets d’autor són irrenunciables. Per tant, quan una obra es comunica públicament tens, segons la llei de propietat intel·lectual, dret a cobrar una part del benefici que faci.

Una persona podria recaptar els seus propis drets d’autor, tot i que normalment no es pot dedicar a fer-ho. És per això que neixen les entitats de gestió d’aquests drets. Elles són les que s’encarreguen de detectar quan una obra del seu repertori s’ha comunicat públicament i de recaptar els drets que aquesta comunicació hagi pogut generar.

Quines entitats de gestió de drets hi ha?

SGAE – www.sgae.es

Sociedad General de Autores y Editores. Fundada l’any 1899. Aglutina a més de 100.000 socis. El repertori que gestiona SGAE és de més de 10 milions d’obres musicals, dramàtiques, coreogràfiques i audiovisuals. Té presència en diversos països.

DAMA – https://www.damautor.es/

Derechos de Autor de Medios Audiovisuales. Fundada l’any 1999. Aglutina més de 900 socis. El repertori que gestiona DAMA és de més de 500.000 obres audiovisuals. Té presència en diversos països.

Són entitats sense ànim de lucre que es dediquen a recaptar, gestionar i repartir els drets patrimonials que la Llei de propietat intel·lectual reconeix a favor dels autors de les obres audiovisuals. També es dediquen a fer promoció dels seus autors i activitats formatives molt interessants.

Les obres, un cop han sigut estrenades i/o emeses, també s’han de registrar o inscriure a una entitat de gestió de drets per poder cobrar aquests drets d’autor. Aquí també es parla de registre, però no s’ha de confondre amb el registre d’un guió al Registre de la Propietat Intel·lectual. A les entitats de gestió de drets el que es fa és inscriure la part d’autoria que té cadascun dels autors en l’obra.

Qui són autors?

Les entitats de gestions de drets consideren autors de l’audiovisual a: 1. Músics. 2. Directors i 3. Guionistes.

Parlaré de la SGAE que és la que més conec. Normalment estableix un repartiment del 50% per a guió (dividit entre un 25% per argument i un altre 25% per a guió), un 25% per a direcció i un 25% per a la música. Aquest repartiment es pot canviar. Per exemple: si no hi ha música es pot repartir entre els altres autors el 25% que li correspondria.

En el cinema no passa tant, però en les sèries de televisió el treball està molt fragmentat i sovint hi ha guionistes que es dediquen a crear l’argument (escaletar) i guionistes que es dediquen a escriure els diàlegs. És per això que es fa la divisió entre argument i guió.

Com funcionen?

Les entitats de gestió tenen acords amb les cadenes de televisió pels quals aquestes destinen una part del seu pressupost. El que es recapta per obra depèn de l’horari d’emissió, l’audiència i si es tracta d’una estrena o una reemissió. A partir d’aquí, un cop feta la recaptació, es procedeix a fer la repartició entre els socis.

En el cas que una obra s’hagi estrenat en un cinema o directament en DVD, el 2% de la taquilla o del preu del DVD es destina a drets d’autor.

No és obligatori formar part de cap entitat d’aquestes, però si en elles hi ha registrada la vostra part d’autoria d’una obra, el que es generi es perdrà.

En resum… les liquidacions de SGAE es fan al Juny i al Desembre. Actualitzeu la llibreta, a veure si ja us han fet l’ingrés.

Marçal Cebrian

About Marçal Cebrian

Guionista i analista de guió format a l'ESCAC i a la EICTV cubana. Com a guionista ha fet pràcticament de tot: ficció, documentals, animació, curts i llargs i ha estrenat al cinema i a televisió. També ha treballat d'analista i lector de guió. És un bon partit.