EL MARC LEGAL DEL GUIÓ – Tercera part (de 5)

Share

3 – Contractes

Sí, els contractes existeixen. N’haureu sentit a parlar pels vostres pares o per l’anunci actual d’una fàbrica d’electrodomèstics on un dels testimonis afirma, literalment, que quan va veure el contracte es va emocionar. Aquest és el punt al qual hem  arribat.

Seguim amb el que ens interessa.

En el cas que una productora et demani que escriguis un guió per a ells o que vulgui comprar la teva obra per produir-la, haureu de firmar un contracte. Sempre: signeu contractes i no comenceu a treballar si no ho heu fet, així tant la productora com vosaltres us estalviareu futurs malentesos.

Un contracte defineix com ha de ser la relació entre productor i guionista i en quins termes es desenvoluparà. Com més concret sigui i com més clares siguin les clàusules, millor. Per exemple: no n’hi ha prou amb dir que el guionista es compromet a entregar una versió del guió per tal dia, cal especificar quant de temps té el productor per validar aquesta versió, el nombre de reescriptures que se’n poden fer, el moment en que es farà el pagament per la versió, etc.

Aquí podeu veure una sèrie de models de contractes. Us recomano que els llegiu i que intenteu incorporar als vostres (que sovint estaran redactats per les productores) aquelles clàusules que us interessin.

La diferència amb l’“opció” és que el contracte és vinculant (mentre el mateix contracte ho estableixi).

De contractes n’hi ha de dos tipus, de mercantils i de laborals:

– El mercantil és aquell pel qual un guionista ofereix els seus serveis a una productora a canvi de diners. Aquest tipus de contracte no contempla baixes, ni vacances ni indemnitzacions o dret a atur quan la feina estigui acabada. Normalment, quan un guionista signa un contracte mercantil, està donat d’alta a autònoms i és ell mateix qui paga la cotització a la seguretat social. Això li permetrà passar una factura per la feina feta a la productora i, si no has acordat els pagaments, cobrar-la a 90 dies.

– Un contracte de treball (o laboral) implica una relació laboral entre productora i guionista. Això suposa anar a treballar a la seu de l’empresa, suposa que el guionista rebrà un sou mensual per la feina feta, suposa que el productor pagarà la cotització a la Seguretat Social del guionista, suposa que el guionista es pot posar malalt i que, si un dia el fan fora, tindrà dret a una indemnització i a cobrar l’atur.

Els guionistes que treballen amb contracte en una productora es poden acollir al conveni col·lectiu dels guionistes.

http://www.guionistes.cat/conveni-guionistes/

Aquest conveni de guionistes incorpora als guionistes al “2n conveni col·lectiu de la indústria de producció audiovisual” i s’ha aconseguit la inclusió dels guionistes gràcies a la feina de FAGA (Federación de Asociaciones de Guionistas del Audiovisual) en col·laboració amb UGT, CCOO i el TACE (Técnicos Audiovisuales y Cinematográficos del Estado espanyol).

Aquí no em puc estar de recordar la indefensió amb què es troba la figura del guionista des que s’ha començat a multar a les associacions de guionistes per les publicacions de criteris orientadors en matèria d’honoraris o de models de contractes.

Una eina com el conveni, tot i que només s’hi poden acollir una petita part del sector, suposa un pas més cap a la dignificació del sector. Això sí, les xifres a les quals fa referència el conveni no són cap barem del que s’ha de cobrar, SÓN EL SALARI MÍNIM!

conveni

Us ho deia en el punt anterior, però hi torno: us recomano que els contractes els reviseu amb un advocat, ja que sovint és difícil entendre el que plantegen.

Un contracte és un document amb el qual s’hi han de sentir còmodes les dues parts signants (productora i guionista), per tant és important que el llegiu i negocieu tots i cada un dels punts que no us interessi signar.

No tingueu por a preguntar, proposar o negociar! Quan una productora us posa al davant un contracte és perquè té un interès real en treballar amb vosaltres o en produir el vostre guió. Penseu que s’han reunit, han valorat el projectes, us estan oferint diners i han demanat al seu advocat que redacti un contracte. Això significa que volen arribar a un acord. Per tant, si hi ha clàusules que no us interessen, proposeu-ne de noves. Això farà que es pugui arribar a un punt d’entesa on tothom se senti representat per aquest contracte.

El que formen part del grup de guionistes freelance i que es relacionen de forma mercantil (la majoria) han de tenir en compte que el guió és una activitat exempta d’IVA, per tant, les factures que s’emeten simplement contemplen el preu de la feina i se li ha de restar l’IRPF.

Aquí una mostra de factura.

imatge-factura

Un cop està tot signat, escrit i cobrat… l’únic que s’ha de fer és esperar que la resta de la producció funcioni.

Marçal Cebrian

About Marçal Cebrian

Guionista i analista de guió format a l'ESCAC i a la EICTV cubana. Com a guionista ha fet pràcticament de tot: ficció, documentals, animació, curts i llargs i ha estrenat al cinema i a televisió. També ha treballat d'analista i lector de guió. És un bon partit.